SANCO Safe®

Účinnú ochranu pred vlámaním a nebezpečenstvom poranenia v oblasti bývania a práce poskytuje SANCO Safe. V prevedení ako vrstvené bezpečnostné sklo zostáva aj po pokuse o vlámanie sklo v ráme a nevznikne žiadny otvor pre vniknutie dovnútra. Tým sa môže zabrániť ďalšej škode spôsobenej náhodným páchateľom. Bezpečnostné sklo SANCO Safe chráni nielen pred vlámaním. Spĺňa aj všetky požiadavky na presklenie nad hlavou a presklenie chrániace pred pádom v obytných domoch, zimných záhradách a verejných budovách, ktoré ukladá stavebný zákon.


SANCO Safe

 údaje sú vypočítane v programe glaCE 3.03