SANCO Phon®

Hluk predstavuje neprepočuteľný problém našej doby. Najmä vo veľkomestách, mestských aglomeráciách a v blízkosti hlavných dopravných koridorov nie je na blahodarný pokoj ani pomyslenie. Psychické a fyzické poruchy môžu byť často dôsledkom neúnosnéj hladiny hluku. Použitím protihlukového skla SANCO Phon je možné tomuto problému čeliť. Protihlukové izolačné sklá SANCO Phon pôsobia ako "zvuková bariéra" . Či už sa jedná o nadstavbu s dvoma sklami rôznej hrúbky a tým rôzneho vlastného kmitočtu alebo o vrstvené bezpečnostné sklo s fóliou izolujúcou hluk - prenos zvuku sa výrazne znižuje.

 

Sanco Phon

      údaje sú vypočítane v programe glaCE 3.03


SANCO Phon®  Download

 

Sanco Phon SC

      údaje sú vypočítane v programe glaCE 3.03


SANCO Phon® SC  Download