O spoločnosti | IZOGLOBAL, s.r.o.

Spoločnosť IZOGLOBAL, s.r.o. pôsobí na slovenskom trhu s tabuľovým sklom už od roku 1994 a v súčasnosti je jej hlavným výrobným programom výroba izolačných skiel. V rokoch 2007-2010 spoločnosť zrealizovala výraznú modernizáciu technológie a výrobných priestorov, čo jej umožnilo podstatne zvýšiť kapacitu a kvalitu výroby. Stabilné postavenie medzi výrobcami izolačných skiel stojí na kvalitnej produkcii, efektívnej logistike a vhodnej obchodnej politike popri súčasnom plnení náročných požiadaviek zákazníkov. V roku 2011 sa spoločnosť stala členom skupiny SANCO – výkonnej aliancie stredne veľkých výrobcov izolačného skla na vnútornom trhu v rámcu EÚ. Výrobný program SANCO sa vyrába vo viac ako 30 európskych podnikoch. Do výrobného programu patria vysoko účinné tepelno-izolačné sklá, kombinované sklá s protihlukovou a tepelnou izoláciou, sklá s protislnečnou izoláciou a bezpečnostné sklá. K tejto aliancii patria dnes okrem nemeckých podnikov taktiež výrobcovia izolačných skiel z Belgicka, Talianska, Holandska, Poľska a Českej republiky.

Spoločnosť IZOGLOBAL, s.r.o. od roku 2013 mení obchodný názov výrobkov ZO GLOBAL PLUS, na obchodné názvy SANCO®. Zabezpečuje certifikáciu výrobkov certifikátmi SANCO.


Našim cieľom je maximálna spokojnosť zákazníka a našou snahou naplnenie vízie:


Odbornosť – Flexibilnosť –Spoľahlivosť –Kvalita

 

 Odbornosť

vysoká profesionalita a odbornosť všetkých pracovníkov je základom úspechu našej organizácie.
 Flexibilnosť flexibilnosť je základnou črtou nášho podnikania. Neustále sa snažíme vychádzať v ústrety našim zákazníkom a rozširovať ponúkaný sortiment produktov.
 Spoľahlivosť 
chceme byť spoľahlivým a stabilným partnerom pre všetkých našich zákazníkov, dodávateľov a obchodných partnerov.
 Kvalita

vysoká odbornosť a moderné technológie sú zásadným predpokladom pre dosahovanie vysokej kvality realizovaných produktov.

 

 

 

Izoglobal_hlavna budova