Sortiment | IZOGLOBAL, s.r.o.

Izolačné sklá vyrábame pod obchodným názvom skupiny SANCO, ktorej sme členom. Viac informácií o produktoch SANCO nájdete TU! 

 

Z hľadiska vlastností a funkcií izolačných skiel ich možno rozdeliť do niekoľkých typov:

  • štandardné izolačné dvojsklo, resp. trojsklo vyrábame pod obchodným názvom SANCO Plus® EN alebo SANCO Plus® ZERO –  plnené argónom, v zložení vonkajšia tabuľa float, dištančný profil hrúbky 16 mm a vnútorná tabuľa s nízkou hodnotou emisivity (na povrchu skla je nanesená špeciálna vrstva ušľachtilého kovu, ktorá odráža tepelnú energiu naspäť do interiéru) dosahuje hodnotu Ug = 1,1 W/m2.K, alebo Ug = 1,0 W/m2.K.


Pri kombinácii troch sklenených tabúľ s dvoma dištančnými profilmi hrúbky 16 mm môže izolačné trojsklo dosahovať hodnotu Ug = 0,6 W/m2.K.
Pre ďalšie zvýšenie tepelno-izolačných vlastností je možné sklo naplniť kryptónom.
Je možné tiež použiť dištančný profil z teplo nevodivých materiálov (antikor, plast) a vytvoriť takzvaný teplý okraj „WARM EDGE“, čím sa dosiahne zníženie tvorby kondenzátu na spodnom okraji izolačného skla.

Pri požiadavke na zvýšené mechanické namáhanie sa môže do skladby izolačného skla použiť kombinácia so sklom kaleným, ak je požadované zníženie priehľadnosti a zároveň vysoká rozptylová svetelná priepustnosť, použije sa sklo ornamentné.

Plocha izolačného skla môže byť opticky rozdelená ozdobnými deliacimi mriežkami umiestnenými v medzitabuľovom priestore v rôznych tvaroch, šírkach a farebných odtieňoch.


  • protislnečné izolačné sklo vyrábame pod obchodným názvom SANCO Sun® – sklo zo zníženou priepustnosťou slnečného žiarenia g udávanou v %. Je vhodné na zníženie prieniku slnečnej energie do interiéru veľkými sklenenými plochami, aby sa zabránilo nepriaznivému prehrievaniu napr. na južne orientovaných stenách. Pre dosiahnutie zníženia priepustnosti slnečného žiarenia sa používajú sklá farbené v hmote s absorpčnou charakteristikou alebo sklá s reflexnou a absorpčnou charakteristikou. Pre správne navrhnutie zloženia protislnečného izolačného skla musia byť zadané jeho požadované svetelné (priepustnosť TL (%) a reflexia RL (%)) a energetické (celková priepustnosť slnečného žiarenia g (%) a tieniaci faktor b) vlastnosti.


  • zvukovo izolačné sklo vyrábané pod obchodným názvom SANCO Phon® – je sklo so zvýšenými zvukovo-izolačnými vlastnosťami najčastejšie charakterizované veličinou index zvukovej nepriezvučnosti RW vyjadrovaný v dB. Zlepšené zvukovo izolačné vlastnosti sa dosahujú asymetrickou hrúbkou sklenených tabúľ, rozšírením medzitabuľového priestoru, resp. jeho vyplnením zmesou ťažkých plynov. Ďalšou možnosťou je použitie (lepených)vrstvených tabúľ s fóliou, pričom sa dosiahne aj ich zvýšená odolnosť voči nárazu. Pre správne navrhnutie zloženia zvukovo izolačného skla musí byť zadaný požadovaný index zvukovej nepriezvučnosti RW.


  • bezpečnostné izolačné sklo vyrábané pod obchodným názvom SANCO Safe® – sklo so zvýšenou bezpečnostnou charakteristikou, ktoré okrem ochrany pred zranením chráni pred vniknutím do chráneného priestoru cez sklenenú výplň a pred vandalizmom. Požadovaná zvýšená odolnosť voči vniknutiu sa dosahuje v kombináciu so sklom tvrdeným, vrstveným (lepeným) sklom s bezpečnostnou fóliou s rôznymi stupňami bezpečnosti, sklom s drôtenou vložkou alebo v kombinácii bezpečnostnou kovovou mriežkou v medzitabuľovom priestore.

 

Na zabezpečenie úplného sortimentu izolačných skiel na fasády budov ponúkame výrobu fasádnych izolačných skiel a tepelnoizolačných kaziet  kombinovaných s tvrdeným sklom s emailom vo farbách podľa stupnice RAL.