Technológia výroby | IZOGLOBAL, s.r.o.

Rezanie skla – automatické zariadenie na rezanie veľkoformátového tabuľového skla, vrátene lepeného skla,  s automatickým obrusovaním mäkkej vrstvy od firmy Lisec typ GFB 60/30 R

 

Rezanie_4

Rezanie_2

Rezanie_6

 
   

 

Automatická ohýbačka dištančných profilov (hliníkové, nerezové a plastové TGI) s poloautomatickou plničkou molekulového sita od firmy Bystronic typ RB NTB ALEST

Ohybacka_1         Ohybacka_2          Ohybacka_3

 

 

Poloautomatická skladacia linka na výrobu izolačných skiel max. rozmerov 3500 mm x 2500 mm, max. hrúbka 52 mm s automatickým plnením plynu a s automatickým vonkajším tmelením od firmy LISEC typ LV 35/25 FPS U2

Linka_1          Linka_2          Linka_3

Označovanie izolačných skiel čiarovým kódom podľa požiadaviek zákazníka


Meranie koncentrácie plynovej náplne - jedným z dôležitých parametrov izolačného skla je súčiniteľ prechodu tepla Ug, ktorý určuje mieru straty tepla z interiéru W/m2.K. Nevyhnutným predpokladom, aby izolačné sklo dosahovalo výrobcom deklarovanú hodnotu Ug je normou predpísaná minimálna koncentrácia inertného plynu v utesnenom medzitabuľovom priestore izolačného skla. Prístrojom Gasglass Handheld denne meriame koncentráciu argónu v izolačnom dvojskle podľa normy EN 1279.


                                      Linka_6        Meranie koncentrácie plynovej náplne